TEL: +352 47 96 27 32
Français Deutsch
The Cité Bibliothèque will be closed on the 24th, 25th, 26th and 31st of December 2018 and on the 1st of January 2019. Merry Christmas and a happy new year !
Mardis littéraires

 

On the first Tuesday of each month, writers’ lectures take place at the Cité Bibliothèque at 18:30 o’clock.  

Program January 2019 - January 2019    file.jpg

29/01/19 Tom Hillenbrand: "Bittere Schokolade" Cité Auditorium
05/02/19 Jhemp Hoscheit: "Wootleche Krich" Auditorium Henri Beck
26/03/19 Claude Schmit: "À la recherche du rien perdu" Auditorium Henri Beck
09/04/19 "Mit den Haien streiten" - Frauen und Gender in Luxemburg seit 1940 Auditorum Henri Beck
30/04/19 Lex Roth: "Eescht a spaasseg Gedichtes mat e sëllechen onerwaarte Beipiller..." Auditorium Henri Beck
14/05/19 Roland Harsch: "Dat grousst Féissbuch" Auditorium Henri Beck
18/06/19 Pierre Puth, Paul Dahm: "Gesang zwischen den Stühlen" (Erich Kästner) Auditorium Henri Beck
02/07/19 "Lesebühne Luxemburg" Auditorium Henri Beck


Practical information:

 

Cite Auditorium (small) Entrée salle Henri Beck (small)

The entrance to the Cité Auditorium in front of the "Cercle"

The entrance to the Henri Beck Auditorium of the "Cercle"